PICO cung cấp dịch vụ giám định tổn thất thân vỏ và máy tàu toàn diện cho tất cả các loại tàu. Đội ngũ giám định viên giàu kinh  nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá tình trạng thân tàu và máy móc của tàu một cách kỹ lưỡng, toàn diện, cung cấp báo cáo chi tiết và đề xuất các biện pháp sửa chữa và bảo trì.

Dịch vụ giám định thân tàu và máy tàu của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Giám định tổn thất thân vỏ và máy tàu
  • Ước tính chi phí sửa chữa, giá trị tổn thất & dự phòng bồi thường
  • Giám sát sửa chữa thân vỏ & máy tàu
  • Điều tra nguyên nhân tổn thất & khuyến cáo đề phòng hạn chế tổn thất
  • Đánh giá trách nhiệm tổn thất, tính toán tổn thất & tư vấn phân bổ tổn thất chung
  • Giám định đâm va, đánh giá trách nhiệm
  • Giám định lai dắt, kiểm duyệt phương tiện

Kết quả giám định tổn thất thân vỏ và máy tàu chính xác, kịp thời và chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp cơ sở đáng tin cậy cho việc ra quyết định của Quý khách, giúp Quý khách an tâm về tính an toàn, hợp quy của tàu, cũng như giảm thiểu chi phí sửa chữa / tai nạn không đáng có.