PICO là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực giám định hàng vận tải biển. Giám định viên của chúng tôi là các chuyên gia giám định hàng hải có kinh nghiệm, cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác và kịp thời về hàng hóa của họ.

PICO cung cấp dịch vụ giám định đa dạng với các loại hàng hóa như: hàng khô, hàng lỏng, hàng container, hàng dự án…, có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi:

 • Giám định mớn nước
 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Giám định tình trạng trước khi xếp hàng
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Giám sát an toàn xếp hàng & giám định chằng buộc hàng dự án (quá khổ, quá tải): giám sát an toàn xếp hàng & giám định chằng buộc
 • Giám định an toàn xếp hàng (MWS): đánh giá các rủi ro, kiểm tra tàu, trang thiết bị nâng…bảo đảm an toàn xếp hàng
 • Giám sát xếp dỡ, chất xếp hàng hóa, đề phòng và hạn chế tổn thất
 • Giám định thể tích chiếm chỗ
 • Giám định dầu & giao nhận nhiên liệu
 • Giám sát dỡ hàng / tình trạng hàng hóa
 • Giám định tình trạng xe khi dỡ hàng
 • Giám định tình trạng container theo IICL
 • Giám định hàng đóng trong container
 • Giám sát xếp & chằng buộc hàng trên container FR, container OT

Hãy liên hệ với PICO ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi!