PICO chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro và khuyến nghị đề phòng hạn chế tổn thất. Đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể thực hiện đa dạng các nghiệp vụ giám định bảo hiểm sau:

  • Đánh giá rủi ro
  • Giám định & tư vấn đề phòng, hạn chế tổn thất
  • Giám định nguyên nhân, tình trạng và mức độ tỏn thất
  • Lập phương án sửa chữa và chi phí sửa chữa phục hồi
  • Xem xét trách nhiệm bảo hiểm & tính toán số tiền tổn thất

Với chuyên môn của chúng tôi, chúng tôi giúp xác định trách nhiệm bảo hiểm và giá trị tổn thất, cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc ra quyết định hiệu quả.

Hãy gửi ngay yêu cầu cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết về dịch vụ!