PICO cung cấp các giải pháp giám định toàn diện nhằm đánh giá sự phù hợp về chất lượng khoáng sản, vật liệu, sắt thép, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành và của thị trường xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra các khuyến nghị giúp đề phòng, hạn chế tổn thất có thể xảy ra trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển.

Đội ngũ giám định viên am hiểu chuyên môn và tận tâm của PICO giúp đánh giá chính xác, phát hiện nhanh chóng các bất thường, rủi ro, báo cáo kịp thời đến khách hàng để có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo tiến độ công việc và an toàn cho con người, hàng hóa và phương tiện vận chuyển.

Hãy liên hệ với PICO ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi!