PICO cung cấp các dịch vụ kỹ thuật toàn diện về giám định các loại hàng hóa, giám định và đánh giá rủi ro các phương tiện vận tải và công trình một cách hoàn hảo nhằm thỏa mãn các yêu cầu chính đáng và bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng, bảo đảm tiêu chí:

  1. Khách quan: chúng tôi đảm bảo cách tiếp cận khách quan và công bằng trong giám định và các đánh giá của mình, cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi.
  2. Trung thực: chúng tôi cam kết trung thực và minh bạch trong tất cả các tương tác trong công việc. Chúng tôi xem trọng việc giao tiếp cởi mở và thẳng thắn trong quá trình cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
  3. Kịp thời: hiểu được tầm quan trọng của tính kịp thời, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp các dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng thời hạn mà chất lượng vẫn được đảm bảo.
  4. Không ngừng cải tiến: chúng tôi không ngừng phấn đấu, cải tiến các dịch vụ của mình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

PICO thiết lập mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài với các tổ chức giám định khác trong và ngoài nước. Chúng tôi tích cực tham gia cùng các hiệp hội nghề nghiệp, thúc đẩy chia sẻ kiến ​​thức và luôn đi đầu trong các tiến bộ của ngành. Chứng thư của chúng tôi được sự công nhận của các tổ chức có uy tín, bao gồm Cơ quan Hải quan, Bộ Công Thương, các nhà nhập khẩu, xuất khẩu và các tổ chức Quốc tế.